فروش نرم افزار حسابداری

فروش نرم افزار حسابداری

یکی از تصمیمات مهم برای ایجاد ساختار مناسب برای سرفصل حسابهای یک کسب و کار، انتخاب نرم افزار حسابداری مناسب می باشد. گروه مالی و مالیاتی بتا با استفاده از تجربیات متعدد و براساس کسب و کار شما، راهنمایی های لازم برای انتخاب یک نرم افزار حسابداری ارائه نموده و تمامی امور مربوط به انتقال اطلاعات از بانک اطلاعاتی قبلی به سیستم مالی جدید و همچنین تعریف کدینگ تخصصی و متناسب با نوع فعالیت مشتریان خود را برعهده می گیرد.