خدمات حسابداری

خدمات حسابداری

تشکیل واحد حسابداری جزو اولین اولویت ها برای کسب و کارهای نوپا به محسوب می شود. در چارت اجرایی اغلب سازمان ها، پس از مدیرعامل به عنوان اولین نفر اجرایی یک سازمان، معاونت عملیاتی و معاونت مالی دو اهرم توانمند یک سازمان خواهند بود. اغلب سازمان ها بر این باورند که امور مالی قلب تپنده یک سازمان و سیستم مالی پیاده شده در آن سازمان، مانند رگهای خونی، با تزریق پول و ساختارسازی مناسب، به تمام واحد های سازمان حیات می بخشد. در صورتی که این واحد نتواند ماموریت خود را به درستی و صحت کامل به اجرا درآورد، می تواند راندمان یکایک حوزه ها را مختل سازد و در نتیجه حیات آن سازمان با مشکل جدی روبرو شود. صحیح و به موقع بودن گزارشگری اطلاعات مالی یک کسب و کار، این قدرت را به مدیران و تصمیم گیرندگان آن سازمان می دهد که با درک بهتری از فعالیت اقتصادی خود، خط مشی لازم را در بزنگاه های پیش رو، تعیین نمایند. گروه مالی و مالیاتی بتا با کادری متعهد و ساعی، در تلاش است بهترین و ایده آل ترین خدمات حسابداری را برای مشتریان خود ارائه نماید.