فعالیت های مالی و مالیاتی گروه بتا

آموزش، مشاوره و اجرای کلیه تکالیف قانونی (مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی و اداره کار)

 • تعهد نسبت به مسئولیت‌های یک سال مالی

  اجرای خدمات و ارائه تعهد نسبت به یک سال مالی و نه مدت حضور.

  فعالیت اقتصادی خود را بیمه کنید

  با استقرار یک سیستم مالی حرفه ای و یا پشتیبانی و آموزش کارکنان خود، فعالیت اقتصادی خود را بیمه کنید.

  کمترین هزینه، بیشترین منافع

  در ازای استفاده از تخصص یک فرد، از خدمات یک واحد حسابداری به طور کامل بهره‌مند شوید

جهت کسب اطلاعات بیشتر با گروه مالی و مالیاتی بتا تماس حاصل نمایید.

فعالیت های مالی و مالیاتی گروه بتا