اعزام حسابدار

اعزام حسابدار

اغلب کارفرمایان از به کار گیری و استفاده از نیرو های تازه کار و ایجاد فضای رشد برای آنان و ترک کار ایشان در مواعد قانونی آسیب های زیادی دیده اند و بخشی از تمرکز کاری خود را بر تامین نیروی مورد نیاز در واحد های مختلف می نماید. برخی دیگر از کارفرمایان نیز که به صورت پروژه ای یا پیمانکاری فعالیت دارند، از حفظ نیروی حسابدار در زمانی که غیرفعال می باشند، با مشکل روبرو می شوند. از این رو این گروه پیشنهاد دارد کلیه مشتریان، تا جای امکان با حداقل نیروی مورد نیاز فعالیت نمایند و در زمان حجم بالای ورود اطلاعات و نیاز به پشتیبانی، از حسابداران و کارشناسان متعهد و مسلط گروه مالی و مالیاتی بتا بهره ببرند. با عنایت به موارد اشاره شده و نظر به شرایط و نابسامانی های موجود در بازار تامین نیروی انسانی متخصص و متعهد در کار، گروه مالی و مالیاتی بتا با جذب و آموزش فارغ التحصیلان رشته حسابداری از دانشگاه های معتبر، سعی در تربیت و بکارگیری نیرو های تازه کار با توجه به کیفیت علمی مورد نیاز بازارکار، به صورت دوره ای داشته و امکان اعزام نیرو در سطوح مختلف و برای خدمات ثبت و بروزرسانی اسناد حسابداری، پیگیری و وصول مطالبات، انبارداری و انبارگردانی، شمارش اموال و دارایی ثابت و … فراهم نموده است.