خدمات مشاوره مالی

  • ارائه خدمات مشاوره مالی و مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی و اداره کار برای کلیه اشخاص

  • ارائه راهکارهای مالی و مدیریتی برای مدیران شرکت ها (اشخاص حقوقی)

  • طراحی و پیاده سازی چارچوب حسابداری متناسب با زمینه فعالیت اشخاص

  • ارائه راهنمایی های مور نیاز برای کسب و کارهای نو پا (Start-up)

  • ارائه راهنمایی های مور نیاز برای استفاده از معافیت های قانونی

  • ارائه مشاوره مالی برای اشخاص حقیقی (کلیه اصناف)

  • ارائه سیستم کنترل داخلی

خدمات مشاوره مالی

دایره وسیع تغییر در قوانین و مقررات و شدت تحولات در دوره های اخیر و اصلاحات متعدد قوانین و صدور بخشنامه های جدید با توجه به اتفاقات اخیرالوقوع، موجب شده سازمان ها بر اهمیت استفاده از مشاورین مجرب مالی در کنار کادر مالی تاکید داشته باشند. مدیران موفق در همه جای دنیا، زمان خود را برای بهبود روند فعالیت جاری سازمان خود صرف نموده و وظیفه بروز رسانی قوانین و مقررات را بر عهده مشاورین طرف قرارداد با سازمان واگذار می نمایند. گروه مالی و مالیاتی بتا با بهره گیری از کارکنان بازنشسته ادارات امور مالیاتی و شعب تامین اجتماعی، سعی در پیشبرد هرچه بهتر نیاز مشتریان خود را دارد.