خدمات وکالت مالی

خدمات وکالت مالی

برای حل اختلاف پرونده های قانونی (مالیات، بیمه و اداره کار) فرصت های متعددی طبق قانون پیش بینی شده است که هریک دارای ظرافت و پیچیدگی های خاص خود می باشد. گروه مالی و مالیاتی بتا مفتخر است با بهره مندی از توانایی مشاوران پر سابقه خود، به صورت تخصصی تمامی پرونده های حل اختلاف را تا مرحله دیوان عدالت اداری پیگیری و به مرحله رسیدگی مجدد و رفع اختلاف برساند.