خدمات پرسنلی

خدمات پرسنلی

یکی از علل تعطیلی یک بنگاه اقتصادی، عدم درک صحیح از قوانین و اتخاذ استراتژی های نامناسب در اداره کسب و کار می باشد. از مهمترین مواردی که یک سازمان می بایست به آن مسلط باشد، قانون کار است. چرا که عدم تامین حقوق قانونی پرسنل تحت امر کارفرما، در نهایت ضربه مهلکی بر پیکره یک سازمان وارد خواهد نمود. گروه مالی و مالیاتی بتا با بهره گیری از مشاوران و کارشناسانی مجرب، در تلاش است با مطالعه قوانین و ارائه بهترین راهکارها، آیین نامه های پرسنلی و نمونه قرادادهای مورد نیاز برای سطوح مختلف پرسنلی را در اختیار شما قراردهد.