خدمات ثبتی

خدمات ثبتی

اجرای خدمات ثبتی با بهره گیری از دانش و تجربیات وکلا و مشاوران مسلط بر قانون تجارت و ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری، یکی از جدیدترین خدمات گروه مالی و مالیاتی بتا است. این گروه در نظر دارد با بهره گیری از اطلاعات ذکر شده و تبادل نظر با مشاوران و صاحبنظران مسلط بر سایر قوانین جاری کشور، بهترین راهکارهای ثبتی و قانونی را به مشتریان خود ارائه نماید.